Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

O PROJEKCIE

O projekcie

Nazwa projektu: „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)”.

 • Nr projektu: WTSL.02.03.00-24-338/10
 • Termin rozpoczęcia projektu: styczeń 2011 r.
 • Termin zakończenia projektu: grudzień 2012 r.

Partnerzy projektu:

 • „Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem” w Cieszynie
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Samorządowego Kraju Żylińskiego
 • Województwo Śląskie
 • Samorządowy Kraj Żyliński

Celem głównym wspólnej strategii Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 była intensyfikacja współpracy polsko-słowackiej, która ma sprzyjać trwałemu rozwojowi obszaru przygranicznego. Partnerzy Projektu „Innowacyjna współpraca (…)” wspólnie z Krajem Morawsko-Śląskim z Republiki Czeskiej oraz Województwem Opolskim utworzyli Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej na czesko-polsko-słowackim pograniczu.

3 grudnia 2012 roku na Zamku w Cieszynie podpisano dokumenty założycielskie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej  TRITIA, które jest organizacją efektywnej współpracy międzynarodowej mającej na celu identyfikację, promocję i wdrażanie programów, projektów oraz organizację wspólnych imprez przyczyniających się  do rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Jest to pierwsza tego typu instytucją, która utworzona została na terenie Polski.

Celami głównymi projektu "Innowacyjna współpraca (...) było:

 • wsparcie działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.
 • innowacyjne podejście do rozwoju współpracy transgranicznej,
 • współpraca w wybranych obszarach tematycznych (obszary główne: transport, gospodarka, turystyka, energetyka),
 • innowacyjne zarządzanie usługami publicznymi,
 • przygotowanie dokumentu określającego strategię współpracy pomiędzy instytucjami obu regionów,
 • przygotowanie polsko-słowackiego podręcznika dobrych praktyk nt. komunikacji w polsko-słowackiej współpracy transgranicznej,
 • funkcjonowanie grup roboczych ds. współpracy polsko-słowackiej w administracjach obu regionów,
 • staże i wymiany pracowników instytucji publicznych,
 • organizacja konferencji i warsztatów tematycznych.

Grupę docelową projektu stanowili:

 • przedstawiciele sektora usług publicznych (urzędów samorządowych i rządowych), instytucje kultury, instytucje akademickie, instytucje otoczenia biznesu, podmioty turystyczne;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje działające na obszarze czesko-polsko-słowackiego pogranicza, np. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej oraz inne instytucje zajmujące się innowacjami.

Projekt był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie z EFRR - 83,90%, współfinansowanie krajowe - 16,10%). 
     Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.