Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Správy

Vzájomné stáže pracovníkov Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja
2011-11-25
Zdjęcie

Stáž v Žilinskom samosprávnom kraji 22.11.2011 - 25.11.2011

Vzájomná výmenná stáž pre 10 účastníkov zo Sliezskeho vojvodstva v  Žilinskom samosprávnom kraji bola zorganizovaná s cieľom podporiť systémovú a kontinuálnu výmenu informácií i skúseností na oboch stranách hranice. Globálnym cieľom tejto aktivity bolo podporiť nepretržitú výmenu know-how a iniciovať vytvorenie nových väzieb prostredníctvom ktorých sa rozšíri a upevní široká medzinárodná sieť kontaktov. Špecifickým cieľom týchto výmen je podnietiť účastníkov jednotlivých stáži k tomu, aby sa aktívne podieľali na tvorbe, spracovaní a implementovaní stratégie systémovej spolupráce verejných inštitúcii Žilinského samosprávneho kraja a Sliezskeho vojvodstva. Stážisti ako odborníci pre jednotlivé strategické oblasti rozvoja pracujúci na rovnakom odbore mali možnosť nielen porovnať, ale aj aplikovať dobré praktiky partnerského regiónu.

Udalosti

Hľadaný dokument sa nenašiel


 
     Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.