Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Správy

Kurz slovenského jazyka
2011-09-09
Zdjęcie

Jedným z cieľov projektu Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja) financovaného z prostriedkov Európskeho fondu Regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 bolo aj podpora výučby základov slovenského jazyka u poľských partnerov a základov poľského jazyka u slovenských partnerov.

Problémy so vzájomným porozumením si sa môžu objaviť v situáciách, keď parteri projektu spolu komunikujú o rôznych špecifických oblastiach, akými môžu byť napr. inovácie, alebo vzájomná cezhraničná spolupráca.

V termíne 7 - 9. septembra 2011 sa pre členov pracovnej skupiny cezhraničnej spolupráce Maršalkovského Úradu Sliezskeho vojvodstva uskutočnil kurz zameraný na predstavenie základov slovenského jazyka.

Témou školiaceho kurzu bolo:

  • názvy povolaní,
  • najčastejšie používané skratky,
  • slovná zásoba týkajúca sa vzájomnej cezhraničnej spolupráce,
  • slovná zásoba týkajúca sa miestnej samosprávy,
  • problémové slovíčka (podobná výslovnosť, ale iný význam).

 

Loga partnerów

Udalosti

Hľadaný dokument sa nenašiel


 
     Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.