Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Správy

Výmenná stáž zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja a Sliezskeho vojvodstva
2012-04-03

Organizovanie vzájomných výmenných stáži pracovníkov verejných inštitúcií oboch cezhraničných partnerov sa uskutočnilo s cieľom podporiť systémovú a kontinuálnu výmenu informácií i skúseností na oboch stranách hranice. Globálnym cieľom tejto aktivity bolo podporiť nepretržitú výmenu know-how a iniciovať vytvorenie nových väzieb, prostredníctvom ktorých sa rozšíri a upevní široká medzinárodná sieť kontaktov. Stážisti ako odborníci pre jednotlivé strategické oblasti rozvoja pracujúci na rovnakom odbore mali v priebehu stáže možnosť nielen porovnať, ale aj aplikovať dobré praktiky partnerského regiónu.


Załącznik
Loga partnerów

Udalosti

Hľadaný dokument sa nenašiel


 
     Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.