Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Správy

Stáž v Sliezskom vojvodstve
2012-05-15
Zdjęcie

Program stáže zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja v Sliezskom vojvodstve prebiehal v termíne od  16.4.2012 do 19.4.2012.

Organizovanie vzájomných výmenných stáži pracovníkov verejných inštitúcií oboch cezhraničných partnerov sa uskutočnilo s cieľom podporiť systémovú a kontinuálnu výmenu informácií i skúseností na oboch stranách hranice. Globálnym cieľom tejto aktivity bolo podporiť nepretržitú výmenu know-how a iniciovať vytvorenie nových väzieb, prostredníctvom ktorých sa rozšíri a upevní široká medzinárodná sieť kontaktov. Stážisti ako odborníci pre jednotlivé strategické oblasti rozvoja pracujúci na rovnakom odbore mali v priebehu stáže možnosť nielen porovnať, ale aj aplikovať dobré praktiky partnerského regiónu.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Załącznik [254 kB]
Loga partnerów

Udalosti

Hľadaný dokument sa nenašiel


 
     Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.