Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Správy

Workshop - tvorba Stratégie systémovej spolupráce medzi ŽSK a Sliezskym vojvodstvom
2012-06-21

Workschop sa zrealizoval na Zamku Cieszyn v rámci projektu „Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja)."; číslo projektu: WTSL.02.03.00-24-338/10. Projekt je  realizovaný s finančnou podporou EU prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013

Na workshope sa zúčastnili všetci členovia pracovných skupín pre oblasť dopravy a infraštruktúry, hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu a životného prostredia, ktorí boli nominovaní Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom. Účastníci workshopu aktívne komunikovali a pripomienkovali strategickú časť Stratégie systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom s jej tvorcom a garantom pánom Adamom Drobniakom.

Jednou z aktivít workshopu bolo spoločnými silami nájsť odpovede na otázky súvisiace s plánovaným založením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce - TRITIA. Zo strategického hľadiska bolo potrebné identifikovať najvážnejšie problémy oboch krajov, ku riešeniu ktorých by mala TRITIA prispievať a taktiež zadefinovať aj spoločné body na základe ktorých je možné vzájomnú cezhraničnú spoluprácu ďalej rozvíjať. Výstupy worskhopu budú zapracované do strategickej časti Stratégie systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom.

Loga partnerów

Udalosti

Hľadaný dokument sa nenašiel


 
     Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.