Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Správy

Workshop v Námestove - tvorba stratégie systémovej spolupráce medzi Sliezskym vojvodstvom a Žilinským samosprávnym krajom
2012-08-22
Zdjęcie

Námestovo sa stalo miestom uskutočnenia spoločného workshopu členov expertných pracovných skupín zo Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bol zameraný na tvorbu Stratégie systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom.

Na workshope sa zúčastnili všetci členovia pracovných skupín pre oblasť dopravy a infraštruktúry, hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu a životného prostredia, ktorí boli nominovaní Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom. Účastníci workshopu aktívne komunikovali a pripomienkovali strategickú časť Stratégie systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom s jej tvorcom a garantom pánom Adamom Drobniakom.

Jednou z aktivít workshopu bolo spoločnými silami nájsť odpovede na otázky súvisiace s plánovaným založením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce - TRITIA. Zo strategického hľadiska bolo potrebné identifikovať najvážnejšie problémy oboch krajov, ku riešeniu ktorých by mala TRITIA prispievať a taktiež zadefinovať aj spoločné body na základe ktorých je možné vzájomnú cezhraničnú spoluprácu ďalej rozvíjať. Jednotlivý členovia expertných pracovných skupín spoločne komunikovali aj prípravu konkrétnych projektových zámerov, ktorými by bolo možné vzájomnú cezhraničnú spoluprácu ďalej rozvíjať.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Udalosti

Hľadaný dokument sa nenašiel


 
     Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.