Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

O projekte

O projekte

Názov projektu: „Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja).”

• Číslo projektu: WTSL.02.03.00-24-338/10
• Termín začatia realizácie projektu: január 2011
• Termín ukončenia realizácie projektu: december 2012

 

Partneri projektu:

 
• Zamek Cieszyn
• Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja
• Sliezske vojvodstvo
• Žilinský samosprávny kraj

 

Hlavným cieľom spoločnej stratégie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 je posilniť poľsko-slovenskú spoluprácu, ktorá bude podporovať udržateľný rozvoj regiónu. Partneri projektu "„Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja).” spolu s Moravskosliezskym krajom a Opolskym vojvodstvom majú v úmysle založiť Európske zoskupenie územnej spolupráce na česko-poľsko-slovenskom pohraničí, a tak prispieť k rozvoju a spolupráci medzi troma susednými regiónmi.

 

Hlavným cieľom projektu je eliminácia bariér brzdiacich vzájomnú poľsko-slovenskú spoluprácu medzi inovačnými inštitúciami na oboch stranách hranice a podpora inovácii na poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Ciele projektu:

 

• podpora Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA z o.o.
• inovatívne prístupy k rozvojovej spolupráci
• spolupráca vo vybraných oblastiach spolupráce (doprava, hospodárstvo, cestovný ruch, životné prostredie a energetika)
• inovatívne riadenie verejných služieb
• príprava strategického dokumentu o vzájomnej spolupráci medzi oboma regiónmi
• vytvorenie pracovných skupín, ktoré sa budú podieľať na tvorbe strategického dokumentu vzájomnej spolupráce oboch regiónov
• organizovanie vzájomných výmenných stáži zamestnancov jednotlivých partnerov
• príprava komunikačného manuálu
• organizovanie konferencií a tematických workshopov

 

Cieľová skupina projektu:

zástupcovia verejného sektora (miestne a štátne úrady), kultúrne, akademické a podnikateľské inštitúcie, subjekty cestovného ruchu, mimovládne organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa inováciami.


Udalosti

Hľadaný dokument sa nenašiel


 
     Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.