Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Správy

2012-12-12
Zdjęcie

Dňa 3.12.2012 sa na Zamku Cieszyn v čase od 9:00 do 13:00 hod. uskutočnila záverečná konferencia v rámci projektu „Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja)."; číslo projektu: WTSL.02.03.00-24-338/10. Projekt je  realizovaný s finančnou podporou EU prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.

2012-08-22
Zdjęcie

Námestovo sa stalo miestom uskutočnenia spoločného workshopu členov expertných pracovných skupín zo Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bol zameraný na tvorbu Stratégie systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom.

2012-06-21

Workschop sa zrealizoval na Zamku Cieszyn v rámci projektu „Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja)."; číslo projektu: WTSL.02.03.00-24-338/10. Projekt je  realizovaný s finančnou podporou EU prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013

2012-05-15
Zdjęcie

Program stáže zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja v Sliezskom vojvodstve prebiehal v termíne od  16.4.2012 do 19.4.2012.

2012-04-30

Program stáže zamestnancov Sliezskeho vojvodstva v Žilinskom samosprávnom kraji prebiehal v termíne od 21.5.2012 do 24.5.2012.

2012-04-03

Organizovanie vzájomných výmenných stáži pracovníkov verejných inštitúcií oboch cezhraničných partnerov sa uskutočnilo s cieľom podporiť systémovú a kontinuálnu výmenu informácií i skúseností na oboch stranách hranice. Globálnym cieľom tejto aktivity bolo podporiť nepretržitú výmenu know-how a iniciovať vytvorenie nových väzieb, prostredníctvom ktorých sa rozšíri a upevní široká medzinárodná sieť kontaktov. Stážisti ako odborníci pre jednotlivé strategické oblasti rozvoja pracujúci na rovnakom odbore mali v priebehu stáže možnosť nielen porovnať, ale aj aplikovať dobré praktiky partnerského regiónu.

2011-12-17
Zdjęcie

Dňa 16.12.2011 sa v Cieszyne zorganizovala konferencia na tému vzájomnej poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti dopravy a cestovného ruchu.

2011-11-25
Zdjęcie

Stáž v Žilinskom samosprávnom kraji 22.11.2011 - 25.11.2011

2011-09-24
Zdjęcie

Stáž v Sliezskom vojvodstve 20.9.2011 - 23.9.2011

2011-09-09
Zdjęcie

Jedným z cieľov projektu Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja) financovaného z prostriedkov Európskeho fondu Regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 bolo aj podpora výučby základov slovenského jazyka u poľských partnerov a základov poľského jazyka u slovenských partnerov.Udalosti

Hľadaný dokument sa nenašiel


 
     Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.